قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  توليدي لوله و اتصالات حميدليست اعضاء

شركت لوله و اتصالات حميد از سال 1382 با هدف توليد لوله هاي PEX/AL/PEX شروع به كار نموده است .
اين شركت با توجه به رسالت خود مبني بر توليد با كيفيت محصولات و مطابق با استانداردهاي بين المللي اقدام به خريداري ماشين آلات با تكنولوژي روز و بهترين مواد اوليه اروپايي جهت توليدات خود نموده است .