قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  سوپر پايپ اينترناشنالليست اعضاء
ويژگي برجسته و منحصر به فرد سوپر پايپ ، چگونگي تلفيق پنج لايه ي آن است .
لايه هاي دروني و بيروني سوپر پايپ از پليمري با عمر بسيار طولاني و مقاوم در برابر حرارت است كه باعث مي شوند سوپر پايپ در برابر خوردگي ، زنگ زدگي و رسوب مقاوم باشد . لايه ي مياني ، يك لوله ي آلومينيومي با جوش طولي اولتراسونيك است كه مقاومت در برابر فشار ، حرارت و نفوذ اكسيژن را تامين مي كند .
لايه هاي فلز و پليمر طي يك فرآيند دقيق توسط دو لايه چسب مخصوص با هم تلفيق مي شوند . برآيند ويژگي هاي پنج لايه ي سوپر پايپ همراه با به كارگيري تكنيك هاي خاص ، آن را به لوله اي يكپارچه با خصوصيات استثنايي و متمايز تبديل مي كند . لوله اي با بالاترين ضريب اطمينان كه در عين مقاومت مكانيكي بالا ، شكل پذير و سبك است و به سرعت و سهولت نصب مي شود .

PEX/AL/PEX يا PE-RT/AL/PE-RT :
سوپر پايپ براي كاربردهاي عمومي ساختمان در دو نوع و با استفاده از پليمرهاي PEX يا PE-RT توليد مي شود . نماد AL در نام عمومي لوله ها نشان دهندهي لايه ي آلومينيوم است .
پلي اتيلن مشبك با PEX نخستين پليمر مورد استفاده در توليد لوله هاي تلفيقي است . در اين نوع پليمر ساختار مولكولي طولي و زنجيره اي پلي اتيلن ، با روش هاي شيميايي (يا توسط تشعشع) به ساختار شبكه اي تبديل شده و در نتيجه پليمر قدرت تحمل حرارت و فشار بيشتري را پيدا مي كند .
پليمر PE-RT نخستين پليمري است كه اختصاصاً براي توليد لوله طراحي و عرضه شده است . استفاده از PE-RT در لوله هاي تلفيقي براي نخستين بار در سال 1997 توسط شركت پويونور آلمان با شعار "يك لوله براي همه ي كاربردها" آغاز گرديد . اين پليمر پيشرفته ، كوپليمري از اكتن و اتيلن است و وجود زنجيره هاي هشت گانه ي كربن در ساختار آن باعث مي شود كه ضمن دستيابي به مزاياي بيشتر ، نياز به مشبك كردن براي افزايش مقاومت در مقابل فشار و حرارت از بين برود .
در حال حاضر لوله ي PE-RT/AL/PE-RT محصول اصلي سوپرپايپ به شمار مي رود و در سايزهاي 40 تا 110 ميليمتر نيز از طريق شركت يوپونور تامين مي گردد .
هر دو نوع پليمر مصرفي در لوله هاي سوپر پايپ مانند ساير مواد اوليه ي مورد استفاده در معتبرترين كارخانه هاي جهان توليد و پس از يك مرحله كنترل كيفيت در شركت يوپونور آلمان به كارخانه ي سوپرپايپ در منطقه ي آزاد قشم حمل مي شود .
تاييديه از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن سال 82 (SPI1.JPG , 79.1KB)
برنده ستاره طلايي كيفيت/ژنو 2000 (SPI3.JPG , 92KB)
داراي نخستين ايزو 2000-9001 در مناطق آزاد كشور (SPI2.JPG , 82.7KB)
برنده جايزه بين المللي اعتبار تجاري/پاريس 2001 (SPI4.JPG , 95.2KB)
عضويت انجمن صنعت تاسيسات (SPI6.JPG , 113 KB)
لوح تقدير صادر كننده نمونه (SPI7.JPG , 78.9 KB)