قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  سپيدار_تجهيزات كتابخانه اصفهانليست اعضاء
شركت صنايع چوبي سپيدار به عنوان يكي از بهترين توليد كنندگان صنايع چوبي در استان اصفهان افتخار دارد با پشتوانه قريب 20 سال تجربه و فعاليت بي وقفه و بهره مندي از شيوه و استانداردهاي جهاني و با بكارگيري متخصصين و مهندسين مجرب وآزموده در امر پژوهش و گسترش طراحي و مدلسازي انواع تجهيزات چوبي فعاليت نمايد.
همچنين تعهد مسئولين آن در امر كنترل كيفيت - مواد محصولات توليدي و نيز دارا بودن كارگاههاي اختصاصي چوب بري - چوب خشك كني - پرس كاري درودگري - رنگ كاري و ... كه هر يك در نوع خود از پيشرفته ترين دستاوردهاي علمي و صنعتي برخوردار است به اين سه امر مهم در توليد تجربه - تخصص - تعهد جامع عمل پوشانده تا بتواند با اطمينان كيفيت را به شما عزيزان هديه نمايد.
دراين وب سايت شما ميتوانيد با كليه محصولات اين شركت آشنا شده و روند كامل توليد را مشاهده نمائيد.
همچنين شما از طريق سايت ميتوانيد سفارشات خود رابه طور مستقيم با واحد فروش مطرح كرده و از مشاوره و راهنمائيهاي اين واحد به صورت رايگان استفاده نمائيد.
شركت سپيدار به عنوان اولين توليد كننده تجهيزات كتابخانه اي در استان اصفهان افتخار دارد با پشتوانه قريب 20 سال تجربه و فعاليت بي وقفه و بهره مندي از شيوه و استانداردهاي جهاني و با بكارگيري متخصصين و مهندسين مجرب وآزموده در امر پژوهش و گسترش طراحي و مدلسازي و همچنين تعهد مسئولين آن در امر كنترل كيفيت مواد محصولات توليدي و نيز دارا بودن كارگاههاي اختصاصي چوب بري - چوب خشك كني - پرس كاري درودگري - رنگ كاري و ... كه هر يك در نوع خود از پيشرفته ترين دستاوردهاي علمي و صنعتي برخوردار است به اين سه امر مهم در توليد تجربه - تخصص - تعهد جامع عمل پوشانده تا بتواند با اطمينان كيفيت را به شما عزيزان هديه نمايد.