قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  لوله سان اصفهان(سان پايپ)ليست اعضاء
توليد كننده انواع لوله و اتصالات پليمري در سه رنگ سبز، سفيد، آبي از سايز 20-110 ميلي متر
استاندارد ISO 9001 (SAP1.JPG , 31.6KB)
پروانه تاسيس كارخانه (SAP2.JPG , 122KB)