قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  شير سازي سامينليست اعضاء
شركت سامين از سال 1342 آغاز به كار نموده است.
شير آلات سامين با استفاده از بهترين مواد اوليه و بهره‌برداري از پيشرفته‌ترين ماشين آلات و تكنولوژي ايتاليايي توليد ميگردد و عمليات پرس گرم و ماشين كاري با توجه به استانداردهاي بين المللي و ايراني توسط دستگاههاي مخصوص انجام ميشود.حفظ كيفيت بالاي محصول هميشه سر لوحه اهداف شركت سامين ميباشد.