قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  لوله سان اصفهان (سان فيت)ليست اعضاء
توليد كننده انواع لوله و اتصالات
پلي پروپيلني فاضلابي
مطابق با مقررات ملي ساختمان
سان فيت SAN FIT با برخوردار بودن از مزاياي منحصر به فرد تحولي اساسي را در مراحل طراحي و اجراي شبكه فاضلاب داخلي ساختمان ها پديد خواهد آورد .
لوله ها داراي ويژگي هاي:

- ساخته شده از پلي پروپيلن طبق استاندارد DIN-19560 آلمان
- با ايمني كامل در شرايط آتش سوزي با استاندارد DIN-4102-B1 (طبق سفارش)
- نصب سريع و آسان بي نياز از جوش دادن ، چسب و ساير موارد در زماني تا 10 برابر كوتاهتر
- سبك تر از انواع لوله و اتصالات فاضلابي آلياژي و پليمري
- با مقاومت بسيار بالا در برابر ضربه ، فشار و فعل و انفعالات شيميايي طبق استاندارد مربوطه
- داراي سطوح داخلي بسيار صيقلي ، بدون هيچگونه لبه و زائده اضافي در مسير جريان

سان فيت قابل استفاده در :
- كليه ساختمانها ، هتلها و بيمارستانها
- فاضلابهاي صنعتي و انشعابات شهري