قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  صنايع‌آلومينيومرنگين‌گسترشاهينليست اعضاء
شركت صنايع آلومينيوم رنگين گستر شاهين با پشتوانه اي از تجارب كادر مديريتي در پستهاي اجرايي و فني صنعت آلومينوم كشور از سال 1374 كار خود را در زمينه توليد انواع محصولات آلومينيومي آغاز نمود. عمده توليدات شركت شامل انواع در و پنجره، نما، پارتيشنهاي اداري و حمام و ديگر محصولات آلومينيومي مورد استفاده در صنعت ساختمان مي باشد. شركت رنگين گستر شاهين در مدت نسبتا كوتاه فعاليت خود را با اعتقاد به اصل (حق با مشتري است) توانسته است اعتماد و اطمينان تعداد زيادي از پيمانكاران ساختمان (خصوصي و دولتي) مهندسين مشاور و دستگاههاي اجرايي ذيربط را جلب نموده و در شمار قابل توجهي از پروژه هاي ساختماني فعاليت نمايد.
شركت رنگين گستر شاهين همواره كوشيده است در راه اعتلاي صنعت آلومينيوم كشور قدمهاي مثبتي بردارد و بدينوسيله به هدف اصلي خود كه ارايه توليدات بهينه به مشتريان ميباشد دست پيدا كند. ما معتقديم خدمات شركت مي بايست سه مرحله پيش از فروش، در حين فروش و پس از فروش را در برگيرد و جهت دستيابي به اين امر مهم شركت رنگين گستر شاهين با استفاده از كادر مجرب و متخصص و پرسنل جوان و تحصيلكرده و در عين حال با تجربه در امور فني،اداري و بازرگاني، فعاليت گسترده و مفيدي داشته است كه رضايت مشتريان در تمامي مراحل ذكر شده اين امر مي باشد. در عين حال به اين نكته نيز اعتقاد داريم كه همكاري و تبادل نظر متقابل خريدار و فروشنده مي تواند موجب بالا بردن كيفيت محصولات و همچنين گشودن باب تنوع و نوآوري در توليد و نهايتا، دستيابي به هدف شركت كه جلب مشتري مي باشد، گردد.