قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  پشم سنگ ايرانليست اعضاء
كارخانه پشم سنگ ايران در تهران واقع شده و داراي 20,000 متر مربع مساحت شامل10,000 متر مربع ساختمان توليد و كارگاه است. كارخانه داراي دو خط كامل توليد و پنج خط جنبي است. ظرفيت توليد كارخانه بيش از 12,960 تن محصول تمام شده در سال است.
شركت پشم سنگ ايران طرح توسعهاي را در كاشان در فاصله حدود 200 كيلومتري تهران در دست اجرا دارد. مساحت محل اين كارخانه 150,000 ,متر مربع و زيربناي سالنهاي توليد 19,000 متر مربع است. مجموع ظرفيت توليد آن 13,693 مترمربع است. طبق برنامه اين كارخانه در سال 1384 آماده بهرهبرداري خواهد بود.
شركت پشم سنگ ايران، به عنوان تنها دارنده سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001 در طراحي، توسعه، توليد و عرضه انواع عايقهاي پشم سنگ با خواص و كاربردهاي مختلف در ايران، افتخار مي كند كه در مدت 30 سال گذشته تقريبا به همه صنايع كشور خدمت كرده است و با كسب تجربه و آگاهي همه جانبه اكنون ميتواند در كنار تامين احتياجات روبه رشد بازار، در امور اجرايي و مشاوره هم حضوري موثر داشته باشد و براي عايق كاري در طرحهاي صنعتي و مسكوني پيشنهادهاي مناسب را ارائه دهد.
يكي از افتخارات ما اين است كه تمامي ماشين آلات ما در ايران و به دست مهندسين و كاركنان ايراني طراحي و ساخته شده اند. اين افتخار در محصول نهايي و كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان هم خودنمايي مي كند.
كارخانه ما در تهران، با 250 نفر پرسنل، امكانات و تجهيزات پيشرفته مي تواند راه حل هاي مناسبي براي رفع مسائل مربوط به عايق كاري به مشتريان خود ارائه دهد.
EN ISO 9001 استاندارد1994 (PSB1.JPG , 15KB)