قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  لوله و پروفيل ساوهليست اعضاء
تاريخچه

1352 به ثبت رسيدن شركت در شهرستان ساوه و شروع كارهاي اجرايي جهت احداث كارخانه .
1355 شروع بهره برداري كارخانه با احداث 11500 مترمربع سالن توليد و نصب شش دستگاه ماشين آلات توليد با ظرفيت اسمي 30000 تن انواع لوله و پرفيل در سال .
1358 احداث 14500 مترمربع سالن جديد و نصب شش دستگاه ماشين آلات توليد و تكميل لوله و پروفيل و افزايش ظرفيت اسمي به 60000 تن در سال .
1363 در دي ماه اين سال مالكيت و مديريت شركت با ديدگاه توسعه كيفي و كفي فعاليتهاي توليدي تغيير يافت .
1366 با بهرهبرداري از اولين خط اتوماتيك گالوانيزاسيون لوله ، اولين محصول گالوانيزه اين شركت به بازار ارسال شد.
1367 با ارتقاء بهرهوري توليد وكيفيت محصولات وتلاش درجهت توليد محصولات مطابق با استانداردهاي بينالمللي ، در اين سال با صدور اولين محموله صادراتي به كشور انگليس عملاً به بازارهاي جهاني راه يافت .
1372 با احداث 29000 متر مربع سالن توليد و 5000 متر مربع ساختمانهاي جانبي و نصب شش دستگاه توليد لوله و پروفيل با بهترين تكنولوژي روز ، ظرفيت اسمي كارخانه به 805.000 تن در سال ارتقاء يافت .
1375 احداث 23200 متر مربع سالن جهت توليد 200000 تن لوله گالوانيزه در سال و نصب و راه اندازي دو دستگاه تمام اتوماتيك و مدرن گالوانيزاسيون لوله و ساخت تجهيزات اسيد شويي در كارخانه .
1381 با حداث 32000 متر مربع سالن جديد ، گسترش فضاها و امكانات ، خطوط توليد لوله سازي ، گالوانيزاسيون و لوله و تجهيزات تست ، ظرفيت اسمي كارخانه به 1200000 تن در سال افزايش يافت .
1382 در اين سال ، با نصب دستگاههاي جديدوتجهيزات جانبي ، توليد لولههاي قطور ازسايز8 الي24 اينچ جهت مرتفع ساختن نياز صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي آغاز و ظرفيت اسمي كارخانه به 1500000 تن در سال افزايش يافت .

روش توليد
محصولات كارخانه نورد و پروفيل ساوه با رعايت كامل استانداردهاي بين المللي و نيز بر اساس درخواستهاي خاص مشتريان توليد مي گردد .
محصولات كارخانجات نورد و پروفيل ساوه به روش جوش مقاومتي Electric Resistance Welding (ERW) و با استفاده از نوارهاي گرم نورد شده Hot Rolling و يا سرد نورد شده Cold Rolling به روش شكل گيري سرد Cold Forming توليد مي گردد .
نواردهاي فولادي با عبور از قالبهاي غلطكي عمدي و افقي به تدريج شكل گرفته و با جوش فركانس بالا ، لبه هاي ورق بدون استفاده از هيچگونه مواد خارجي به يكديگر جوش داده شده سپس بطور پيوسته از قسمت سايزينگ عبور نموده و به وسيله دستگاه برش اتوماتيك به طول مورد نظر بريده مي شوند . سپس هر شاخه لوله به دستگاههاي تكميلي مناسب با خواسته هاي مورد نظر فرستاده و پس از آزمايشات و بررسي هاي نهايي بصورت اتوماتيك بسته بندي مي شوند .
محصولات كارخانجات نورد و پروفيل ساوه از قطر 10 ميليمتر تا 6/609 ميليمتر (از پيرامون 31 ميليمتر تا 1910 ميليمتر) با قابليت پليسه برداري داخل از پيرامون 88 ميليمتر به بالا توليد و عرضه مي گردد . با كامل شدن طرحهاي توسعه و بكارگيري روش عمليات حرارتي ، محصولات كارخانجات نورد و پروفيل ساوه پاسخگوي دامنه زيادي از نيازهاي مشتريان و استانداردهاي ويژه گرديده است .
در توليد محصولات گالوانيزه ، بكارگيري روش غوطه وري گرم به صورت تمام اتوماتيك همراه با تكنولوژي روز گالوانيزاسيون در جهان و با استفاده از مرغوبترين مواد اوليه ، پوششي كامل از فلز روي را براي محافظت از خوردگي در محصولات گالوانيزه پديد مي آورد .

سيستم مديريت كيفيت
سيستمهاي مديريت كيفيت مهمترين ابزار در جهت تضمين كيفيت محصول خروجي است . شركت ما در هر كجا كه لازم باشد ازتكنيكها وابزارهاي ديگرازجمله DOE، SPC، PFMEA روشهاي حل مسأله ، روشهاي Mistake Proofing در نيل به اهداف بهره لازم را مي برد .
از اركان اجراي سيستم مديريت كيفيت ، تعريف معيارهاي صلاحيت كاركنان و انجام آموزش حين خدمت به صورت مستمر و پوياست كه يكي از مهمترين عوامل درست انجام شدن كارها از ابتدا مي باشد . گردآوري افراد آموزش ديده و با انگيزه در گروههاي كاري با ديدگاه بهبود جزء به جزء و مستمر فرآيندهاي سيستم كيفيت ، عامل پيشرفت شايان در افزايش رضايت مشتري و ارتقاء سطح بهره وري مي باشد .
هدف اصلي شركت كارخانجات نورد و پروفيل ساوه كسب رضايت و اعتماد مشتريان است . نيل به اين هدف نيازمند استفاده از سيستمهاي مديريت كيفيت در ايجاد اطمينان از تطابق محصول توليدي با نيازمنديهاي مشتريان مي باشد . كيفيت از سالهاي دور به عنوان جدي ترين و مهمترين مولفه كسب و كار در شركت ما مطرح بوده است . در سال 1374 سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9002 (94) طراحي و مستقر شد و در سال 1375 گواهي تطابق با استاندارد فوق از موسسه DNV دريافت گرديد .
از ابتداي سال 1381 سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001 (2000) طراحي و مستقر گرديد و در تيرماه همان سال گواهي تطابق با استانداردهاي فوق توسط موسسه DNV صادر شد . همچنين گواهينامه ديگري مبني بر تاييد سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد فوق از شركت Moody دريافت گرديد .
تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و بازرسي اين امكان را به مهندسين و پرسنل مجرب كارخانجات نورد و پروفيل ساوه ميدهد كه محصولات خود را عاري از نقص و دقيقاً مطابق خواسته هاي مشتريان محترم تامين نمايند .
گزارش آزمايشات مطابق خواسته هاي استاندارد تهيه مي گردد كه شامل برخي و يا تمامي آزمايشات ذيل بوده كه نتايج آنها ثبت و در صورت درخواست خريدار به ايشان ارائه مي گردد .

بازارهاي صادراتي
شركت كارخانجات نورد و پروفيل ساوه در زمينه صادرات انواع محصولات فولادي از جمله لوله هاي صنعتي ، لوله هاي آب سياه و گالوانيزه ، قوطيهاي مربع و مستطيل صنعتي و ساختماني و پروفيل هاي مختلف داراي سابقه چندين ساله ميباشد . اين شركت اولين محموله صادراتي خود را در سال 1376 به كشور انگليس آغاز و در اين سال عملاً به بازارهاي جهاني راه يافت . اين روند روبه گسترش صادرات ، ادامه يافت تا آنجا كه در سالهاي اخير به عنوان صادر كننده نمونه كشور از متوليان امور صادراتي كشور مفتخر به دريافت لوح تقدير گرديد .
بروز و ظهور نتايج صادراتي شركت حاصل سياست اصول مشتري گرايي ، نيروي انساني متخصص و با انگيزه ، فن آوري پيشرفته ، كيفيت قابل رقابت ، نظم و انسجام سازماني و شناخت تغيير و توسعه در بازارهاي بين المللي مي باشد . در حال حاضر چندين كشور دنيا از چهار قاره در كارنامه صادراتي شركت به ثبت رسيده اند كه اين بازارها و كشورها دائماً در حال گسترش مي باشند .
پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري (MMA5.JPG , 64.1KB)
پروانه كاربرد استاندارد تشويقي (MMA4.JPG , 56.8KB)
صادر كننده نمونه سال 1380 (MMA7.JPG , 83.7KB)
لوح تقدير وزير محترم صنايع (MMA8.JPG , 80.1KB)
تاييديه علامت صلاحيت آزمايشگاه (MMA6.JPG , 51.8KB)
API Standard QI & Specification 5L (MMA1.JPG , 59.5KB)
BS EN ISO 90012000 (MMA2.JPG , 66.6KB)
ISO 9001-2000 (MMA3.JPG , 71.3KB)