قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  رايانه برزين مهر (لگراند)ليست اعضاء
شركت رايانه برزين مهر در اشاعه فرهنگ شبكه رايانه اي و بستر سازي ايمن و استاندارد و ارائه تجهيزات Active و Pasive در حال سرويس دهي مي باشد و به عنوان مشاور، اقدام به ارائه راهكارهاي مناسب نموده (Solution Provider) و در كنار بسياري از شركت ها ي همكار و پروژه هاي موفق قرار گرفته است. همكاري اين شركت با شركت هاي هم راستا باعث پيشبرد اهداف كلي پروژه ها و بهينه سازي هر چه بيشتر ساختار شبكه خواهد بود.
شركت لگراند فرانسه با بيش از 20 هزار قلم محصول، طيف گسترده اي از محشولات و قطعات در زمينه برق و شبكه رايانه اي را در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد كه كليه لوازم فشار ضعيف، از قبيل تابلويي، خانگي و اداري را شامل مي شود و در اين ميان مجموعه كاملي از تجهيزلت كابل كشي (Cabling) وجود دارد. ضمنا مي توان به كليد و پريزهاي موزاييك (Mosaic) اشاره نمود كه با بيش از 250 نوع عملكرد مختلف و مكانيزم هاي متعدد كه به سادگي قابل تغيير و تعويض مي باشند و كانال هدايت انواع كابل (Tranking) با بيش از 50 نوع در سايزهاي كوچك و بزرگ، متناسب با مصارف مختلف اشاره نمود كه طبق خاصيت ماژولار بودن قطعات قدرت مانور فوق العاده اي را در جابجايي، جايگزيني و تغيير روش مصرف در اختيار متخصصين و كاربران قرار مي دهد كه بستر مناسبي براي نودهاي متفاوت و مسير كابلهاي برق، شبكه، مخابرات، سيستمهاي مداربسته، اعلام خطر، اعلام حريق و غيره مي باشد.
شركت رايانه برزين مهر با توجه به قابليت بالاي محصولات شركت لگراند، نمايندگي اين محصولات را در زمينه شبكه (Passive) در ايران به خود اختصاص داده است.