قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  شيرهاي ساختماني و صنعتي ايرانليست اعضاء
شركت شيرهاي ساختماني و صنعتي ايران (سهامي خاص) از حدود 5 سال پيش هدف توليد شيرآلات بهداشتي را با استفاده از آخرين تكنولوژي روز دنيا پيگيري نموده است.
از آنجاييكه از طرفي توليدات ملي از نظر تكنوبوژي و استانداردها و تجهيزات توليد فاصله بسيار زيادي را با پيشرفت جهان در زمينه توليد شيرآلات بهداشتي داشته و از طرف ديگر اكثر محصولات وارداتي نيز به دليل فقر موازين استانداردهاي ملي و اجازه ورود كالاي بدون كيفيت وضعيت بهتري را از توليدات ملي نداشته و محصولات مطلوب وارداتي نيز با قيمتهاي بسيار گران متناسب با وضعيت درآمدي مصرف كنندگان نبوده و همچنين پيش بيني وضعيت بحراني آب در منطقه و كشود، لذا سرمايه گذاران اين شركت از ابتدا مولفه هاي زير را بعنوان اهداف نهايي خود تعيين نمودند:
استفاده از بهترين و آخرين تكنولوژي روز دنيا
استفاده از بهترين تجهيزات توليد و تكميل كيفيت
فراهم آوردن زمينه اجرايي و عيني جهت تحقق صرفه جويي در مصرف آب و انرژي
دسترسي به آخرين استانداردهاي جهاني در زمينه سلامتي و كيفيت
كنترل قيمت تمام شده توليد به نحوي كه قيمت هاي فروش محصولات با درآمد سرانه ملي متناسب باشد.
با اهداف فوق ضمن بررسي سوابق فعاليت توليد كنندگان جهاني و تكنولوژي هاي مختلف، شركت KWC سوييس كه حدود 130 سال سابقه توليد شيرآلات بهداشتي و ماشين سازي در زمينه اين صنعت را دارد انتخاب گرديد. در اين رابطه قرارداد انتقال تكنولوژي بالحاظ موارد زير منعقد گرديد:
خريد دانش فني و تكنولوژي روز مورد استفاده شركت KWC سوييس
خريد آخرين تجهيزات تست و كنترل كيفيت شركت KWC سوييس
حق استفاده از نام شركت KWC سوييس بر روي محصولات
آموزش مهندسين و تكنسين هاي شركت در خطوط توليد شركت KWC سوييس
آموزش اجرايي مهندسين و تكنسين هاي شركت در ايران به وسيله كارشناسان سوييسي
شركت KWC سوييس با در اختيار داشتن حدود 550 مهندس و تكنسين يكي از معتبرترين توليد كنندگان جهاني است كه اختراع سيستم ريخته گري Lowpressure مخصوص برنج و كارتريج سراميكي با قابليت صرفه جويي در مصرف آب و انرژي را بنام خود در جهان به ثبت رسانيده است.
خوشبختانه تلاش و سرمايه گذاري انبوه انجام گرفته نتيجه بهش بود و شركت شيرهاي ساختماني و صنعتي ايران (ISIV) در يهمن ماه سال 1380 به مرحله بهره برداري مطلوب رسيد به نحوي كه در خلال حدود 11 ماه پس از بهره برداري خود سهم قابل توجه اي از بازار را در اختيار گرفته و باعث تحول ملي در زمينه شيرآلات بهداشتي در كشور گرديده است.
certification of a quality management sestem (KWC1.JPG , 142KB)
پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري (KWC2.JPG , 142KB)
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (KWC4.JPG , 142KB)