قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  كناف ايرانليست اعضاء
شركت كناف ايران (روكش گچ ايران سابق) در سال 1355 تاسيس گشته و هم اكنون با ظرفيت بالاي شش ميليون متر مربع در سال اولين و بزرگ ترين توليد كننده صفحات روكش دار گچي در ايران مي باشد. اين شركت در سال 1374 با واگذاري 83% سهام خود به كناف آلمان كه بزرگترين توليد كننده صفحات روكش دار گچي سبك Gypsum board در دنيا مي باشد، در مدت شش ماه مدرنيزه و بازسازي گرديد و مي رود كه با توليد انواع صفحات مقاوم در برابر رطوبت و آتش، صفحات ساختماني سبك با عايق هاي حرارتي و تمامي مواد و افزودني ها و مصالح مورد نياز، سيستم Dry wall را تحت استاندارد DIN 18180 آلمان عرضه نمايد و اعتقاد راسخ دارد كه استفاده ازسيستم Dry wall (ديواره هاي سبك گچي)، راه صنعتي و مدرنيزه كردن ساختمان را به خصوص در انبوه سازي هموار نموده و كليه انتظارات مهندسان و سازندگان را در رابطه با عمل كرد و جذابيت ساختمان پوشش خواهد داد.
در اين راستا با مشاوره فني و نظارت كادر مهندسي كناف ايران زنجيره برنامه ريزي، طراحي و اجراي ساختمان كامل مي گردد.
كارشناسان كناف ايران كليه امكانات مشاوره اي و تكنولوژيك نظارت و آموزش اين سيستم را در اختيار كارفرمايان ، طراحان و سازندگان قرار ميدهند تا پروژه هاي ساختماني و صنعتي و مدرن امروزي را در مقابل عوامل زير مقاوم نمايد :
زلزله ، آتش ، رطوبت ،‌صدا ، اشعه ايكس ، اتلاف انرژي