قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  جاروي مركزي آرامينليست اعضاء
جاروي مركزي يك دستگاه مكنده بسيار قوي مي باشد كه در محلي مناسب مانند شوفاژخانه، پاركينگ و يا زيرزمين بطور ثابت نصب مي گردد و توسط لوله هاي پي. وي. سي به پريزهاي مكنده (كه در تمام مكان هاي مورد احتياج ساختمان تعبيه شده است) متصل مي شود. لذا كافيست فقط با اتصال لوله خرطومي به اين پريزها تماني نقاط ساختمان را به راحتي تميز نمود.