قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  ايرانيتليست اعضاء
ايرانيت اولين و بزرگترين توليد كننده لوله هاي آب و فاضلاب از الياف و سيمان در ايران و با بيش از 40 سال خدمت در صنعت آب و فاضلاب كشور
ايرانيت با قابليت توليد 100000 تن لوله در سال از قطر 80 تا 1200 ميليمتر در كلاسهاي B-C-D و فاضلابي
ايرانيت اولين توليد كننده ورق هاي پوشش سقف و نما از الياف و سيمان با نشان استاندارد
ايرانيت اولين دارنده گواهينامه ايزو 14001 در صنعت الياف و سيمان
ايرانيت با بيش از يكصد نمايندگي در سراسر كشور