قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  ايرفوليست اعضاء
كارخانجات صنعتي ايرفو با حدود 40 سال تجربه و تلاش پيشگام در صنايع ريخته گري، حرارتي و ماشين سازي بعنوان واحد نمونه كشوري 3 سال 78، 79 و 80 دارنده گواهينامه استاندارد ISO 9001 و گواهينامه ملي ايران توليد كننده محصولات خود مي باشد.
اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي (IRF1.JPG , 137KB)
پروانه به كار بردن علامت استاندارد تشويقي (IRF2.JPG , 60.4KB)
ISO 9001 - 2000 (IRF7.JPG , 142KB)
ISO 9001 - 1994 (IRF8.JPG , 56.4 KB)
لوح سپاس موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي (IRF9.JPG , 58.4 KB)
تاييديه ازموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (IRF3.JPG , 178KB)
لوح برگزيدگان انجمن مهندسين متالورژي ايران 1378 (IRF4.JPG , 131KB)
انجمن مهندسان مكانيك ايران (IRF5.JPG , 82KB)
گواهي تحقيق و توسعه وزارت صنايع (IRF6.JPG , 82.4KB)