قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  صنايع هفت الماسليست اعضاء
شرکت صنايع هفت الماس بعنوان يک مجموعه توليد فولاد و با هدف توليد انواع ورق روغني ، فولاد ضد زنگ (استينلس استيل) و ساير مقاطع فولادي در سال 1996 تاسيس گرديد و در سال 2003، توليد ورق و رول گالوانيزه با روش غوطه وري گرم ، با ظرفيت اسمي 100،000 تن در سال به بهره برداري رسيد . در حال حاضر اين شرکت يکي از برجسته ترين توليد کنندگان ورق گالوانيزه در ايران است و در صدد گرفتن گواهينامه ISO براي محصولات گالوانيزه خود مي باشد . توليدات ورق هاي گالوانيزه اين شرکت پاسخگوي 30% از نيازهاي داخلي است وماکزيمم 40% از کل ظرفيت آن به بازارهاي جهاني قابل عرضه خواهد بود .

شرکت صنايع هفت الماس در صدد تاسيس يک خط توليد ورق روغني با ظرفيت 800،000 تن در سال در آينده نزديک مي باشد .