قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  آرملاتليست اعضاء
درباره آرملات
آرملات” يك شركت پيشرو در زمينه توليد و فروش كفپوشهاي صنعتي، گروتها، الياف بتن و ملاتهاي تعميري در ايران مي باشد.
شركت آرملات در سال 1367 بنيان نهاده شده و امروزه كه بيش از 12 سال از عمر آن ميگذرد، دامنه فعاليتهاي آن بسيار گسترده شده است. فرآيند توليد در كارخانهاي به مساحت 42000 مترمربع واقع در استان مركزي انجام مي شود. شايد بتوان آنچه در طي اين 10 سال رخ داده را بدون اغراق در اين مورد خلاصه كرد.
كه امروزه برخلاف 10 سال قبل، كف سازي براي بسياري از صاحبان صنايع به عنوان حلقهاي از فرايند توسعه صنايع محسوب مي شود. اين نشان مي دهد كه فعاليتهاي شركت آرملات علاوه بر آنكه پيشرفت و توسعه را براي شركت آرملات فراهم آورده است، توانسته در نگاه صاحبان صنايع به كفسازي و اهميت غيرقابل انكار آن، تغيير شگرفي بهوجود آورد. به نحوي كه هماكنون مشتريان و مخاطبان از كفپوشهايي استفاده مي نمايند كه در درازمدت اقتصاديترين گزينه موجود است.

شركت آرملات موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001-2000 گرديد.
تلاش و اهتمام همه جانبه مديران و كاركنان شركت براي استقرار سيستم مديريت كيفيت پس از نزديك به دو سال سرانجام به ثمر نشست و شركت توانست گواهينامه سيستم مديريت كيفيتISO 9001-2000 را با دامنه كاربرد “توليد سختكننده براي كفهاي بتني” از شركت معتبر RWTUV مستقر در شهر آسن آلمان اخذ نمايد. لازم به يادآوري است مميزي براي صدور گواهينامه (Certification Audit) در روزهاي 7 و 8 بهمن ماه 1381 (27 و 28 ژانويه 2003) انجام گرفت و پس از مميزي، مميزان شامل آقاي مهندس عليفرخسير، مهندس بابك عظيمي و متخصص همراه خانم مليحه ملكالتجاري، نظر مثبت خود را درباره استقرار سيستم مديريت كيفيت ارائه كردند.
EN استاندارد ISO 9001 / 2000 (GSN1.JPG , 52KB)
گواهينامه فني مركزتخقيقات ساختمان و مسكن (GSN2.JPG , 66B)