قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  گروه صنعتي مكررليست اعضاء
گروه صنعتي مكرر اولين شركت EPS در بخش پوشش هاي محافظتي (Protective Coating) و صنايع پليمري در ايران ميباشد كه با مشاوره ، طراحي مهندسي ، توليد و تامين مواد تخصصي ،‌اجرا و نصب صحيح بر اساس استاندارد هاي جهاني شامل SSPC , IGS , IAGI توفيق اجراي بيش از صدها پروژه ملي در صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي ،‌خودرو و صنايع وابسته ،‌صنايع نيروگاهي ، صنايع بهداشتي ، غذايي ،دارويي، راه و ترابري، صنايع دريايي و صنايع آب و فاضلاب را داشته است.
بهره مندي از متخصصين و كارشناسان برجسته ايراني ، تبعيت از استانداردهاي جهاني ،‌عضويت در مجامع علمي و كاربردي داخلي و بين المللي و برخورداري از تجارب و پشتوانه علمي شركتهاي معتبر خارجي،رمز موفقيت گروه مهندسي مكرر در ارائه و اجراي طرح هاي مهندسي روز جهاني با استفاده از مصالح و تجهيزات صنعتي ويژه ميباشد.با توجه به گستردگي حجم خدمات و فعاليتهاي مهندسي و صنعتي ،‌ساختار سازماني گروه در قالب مهندسي تخصصي خود، خدمات ويژه و ارزنده اي را به صنعت كشور ارائه مينمايد.
گروه صنعتي مكرر شامل شركتهاي زير گروه خود به شرح ذيل ميباشد:
شركت مواد مهندسي مكرر .
توليد كننده رزينها و فراورده هاي اپوكسي و پوشش هاي محافظتي و مجري پوشش هاي محافظتي با استفاده از رزينها و پليمرهاي ترموپلاست ميباشد.
شركت مهندسي ژئوسينتتيك مكرر .
تامين كننده مواد و مصالح ژئوسينتتيك از منابع معتبر جهاني و مجري پروژه هاي عايقهاي ژئوسينتتيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي ميباشد.
شركت مهندسي ترموپلاست مكرر.
توليد كننده انواع ورقهاي ترموپلاست بر پايه PC, PMMA, ABS, PS, PP و انواع قطعلت فورينگ ،‌تزريقي و پلاستيكهاي تقويت شده ميباشد.
شركت خدمات مهندسي و بازرگاني مكرر .
ارائه كننده خدمات در زمينه تامين خطوط توليدو تجهيزات مربوطه تهيه مواد اوليه ويژه مهندسي ،انتقال دانش فني و خدمات آموزشي و خدمات پس از فروش ميباشد.