قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  گروه صنعتي آذربانليست اعضاء
گروه كارخانجات صنعتي آذربان با بيش از 25 سال سابقه و تجربه در امر توليد افتخار اين را دارد كه رادياتورهاي آلومينيومي خود را كه در طرحها و مدلهاي مختلف (ونوس ، اورانوس ، مرينوس و . . . ) به مصرف كنندگان عزيز معرفي نمايد .
گروه كارخانجات صنعتي توليدي آذربان با بيش از ربع قرن سابقه و تجربه در امر توليد مفتخر است تا محصولي ديگر تحت عنوان رادياتور پروفيلي رويال را معرفي نمايد .
مشعلهاي گازسوز آذربان مدلهاي GSB طبق استاندارد بين المللي 4788 DIN طراحي و ساخته شده و اين مشعلها با انواع سوختهاي گاز مايع و گاز شهري و گاز طبيعي كار مي نمايند .
كالوس در پنج پهناي مختلف و ارتفاع هاي متنوع به ترتيب داراي 20 ، 32 و 44 لوله گرم كننده است . اين رادياتور تماماً از آلومينيوم ساخته شده و شكل مدور دو محور عمودي آن زيبايي خاصي را به كالوس بخشيده است .