قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  ني بناليست اعضاء
شركت ني بنا
شركت ني بنا نماينده انحصاري شركت اوتيس OTIS در ايران طي سالهاي اخير در زمينه هاي خدمات مشاوره اي ،‌فروش ، نصب و راه اندازي آسانسور و پله برقي اوتيس فعال بوده است.
پرسنل
حدود 170 نفر در استخدام كامل اين شركت ميباشند.
عوامل اجرايي آموزش ديده و مورد تاييد اوتيس
در حال حاضر تعداد 12 نفر از مهندسين و متخصصين اين شركت پس از گذراندن دوره هاي آموزشي اوتيس موفق به اخذ تاييديه فني مربوطه گرديده اند . با توجه به آمار و تعداد آسانسورهاي تحت سرويس اين شركت آمار فوق در حال افزايش است .
تعداد استانها و شهرستانهاي تحت پوشش
در حال حاضر 9 استان و شهرستان تحت پوشش خدمات رساني اين شركت مي باشند .
گردش مالي
گردش مالي شركت ني بنا 26.000.000 يورو برآورد شده است كه از اين مبلغ 12.500.000 يورو گردش مالي شركت در سال 2002 مي باشد .
تعداد آسانسورهاي تحت پوشش خدمات رساني
شركت ني بنا به ارائه خدمات خود به بيش از 482 دستگاه آسانسور در ايران بالاترين سهم از بازار فروش آورهاي تمام وارداتي را به خود اختصاص داده است كه عبارتند از :
آسانسورها با سرعت 1.0 متر بر ثانيه :
181 دستگاه آسانسور
آسانسورها با سرعت 1.6 متر بر ثانيه :
190 دستگاه آسانسور
آسانسورها با سرعت 2.5-3.5 متر بر ثانيه :
111 دستگاه آسانسور
تعداد مراكز دائمي امداد رساني
در حال حاضر 8 مركز اصلي و دائمي به جز واحدهاي سيار در تهران بزرگت تحت پوشش خدمات رساني اين شركت مي باشند .
حضور در سطح بين المللي
شركت ني بنا با داشتن پرسنل توانمند خود در ارائه خدمات فني به خارج از مرزهاي كشور از جمله تركمنستان (كاخ رياست جمهوري در عشق آباد) و نيز ايسلند (موزه و كتابخانه ملي ايسلند) به عنوان عوامل اجرايي اوتيس شناخته شده است .