قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  فوما (فولاد مشبك آرام سازه )ليست اعضاء
شركت فوما در توليد و اجراي پانلهاي پيش ساخته سه بعدي (3D PANEL) كه به تازگي در ايران معرفي و توليد گرديده است فعاليت دارد.
پديده ساختمان سازي با پانلهاي سه بعدي فوما فن آوري جديدي است كه مركب از دو شبكه فولادي با مقاومت زياد كه توسط مفتولهاي عرضي (‌اتصالات خرپايي) با جوش به هم متصل شده و يك سبكه فضايي سه بعدي را تشكيل ميدهد،‌و يك لايه فوم از جنس پلي استايرن با ضخامتهاي متفاوت در وسط اين شبكه فضايي قرار گرفته كه پس از نصب پانلها بر روي ميلگرد هاي تعبيه شده با استفاده از بتن ريز دانه در تمامي سطوح فوم به ضخامت 4 الي 6 سانتيمتر به صورت شاتكيريت اجرا ميگردد كه اين سيستم كاملي را مناسب با هر نوع ساخت و ساز و در هر شرايطي ارائه ميكند.