قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  مينا دكورليست اعضاء
كارخانه آبكاري مينا يكي از مجربترين كارخانجات آبكاري ايران است. اين كارخانه در سال 1340 با زيربنايي حدود 30 متر مربع تاسيس يافت. اكنون اين كارخانه با مساحتي بالغ بر 1400 متر مربع قادر به انجام انواع آبكاري هاي صنعتي و تزييني مي باشد.
تاكيد بر اصولي همچون كيفيت، رضايت مشتري، نوآوري و حفاظت از محيط زيست رمز موفقيت و پيشرفت روزافزون اين كارخانه بوده و بر اين اساس توانسته است با بهره گيري از آخرين دستاورد تكنولوژي گام مهمي در راستاي استفاده از پوششهاي نوين غيرفلزي بردارد. گفتني است اين تكنولوژي هيچگونه ضرري براي محيط زيست ندارد و براستي مي توان آن را صنعت سبز ناميد.
نظر به اهميت اين پوششها و گستره كاربرد وسيع آنها تصميم بر آن شد اين زمينه جديد فعاليت به طور جداگانه هدايت و گسترش يابد و بدين سان دكور ايران با برخورداري از 40 سال تجربه در صنعت پوشش تاسيس گرديد.
پوشش هاي دكور ايران بر روي انواع قطعات صفحات تخت و پروفيلهاي فلزي قابل اعمال است. ايجاد ظاهري و بسيار زيبا (همچون مرغوبترين چوبها يا گرانبهاترين سنگها) نامحدود بودن طرح و نقش مقاومت بسيار بالاي شيميايي و فيزيكي و اقتصادي بودن از خصوصيات بارز پوششهاي دكور ايران است.
در حال حاضر محور اصلي فعاليت دكور ايران بر دكوراسيون نماي داخلي ساختمانها متمركز شده است. برآنيم با ارايه محصولات جديد زيبايي دوام استحكام، سهولت نصب و… را براي شما عزيزان به ارمغان آوريم.
شما مي توانيد با استفاده از محصولات دكور ايران ضمن دلپذيرتر نمودن محيط اطرافتان در حفاظت از اين تنها كره سبز سهيم باشيد.