قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  مهندسي دژ آبسنگليست اعضاء
شركت مهندسي دژ آبسنگ بعنوان نماينده انحصاري شركت Dynacret كانادا در ايران و تنها نماينده خاور ميانه آن شركت افتخار دارد محصولات خود را كه با بهره گيري از دانش روز دنيا و مطابق با استانداردهاي جهاني در صنعت ساختمان با بيش از 30 سال تجربه علمي و فني جهت ارتقاء سطح كيفي و افزايش عمر مفيد مصالح در صنعت ساختمان است معرفي مي نمايد.