قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  دكتليست اعضاء
هيئت موسس كارخانه دكت تا پيش از سال 1342، مجري ساخت و نصب كانالهاي ارتباطي هوا در بزرگترين پروژه هاي داخلي بوده است.

احساس نياز مبرم به توليد اين دسته از محصولات، خودكفايي و عدم وابستگي به توليدات كشورهاي ديگر دليل تاسيس اين كارخانه در سال 1342 مي باشد

كارخانه دكت با تلاش تيمي مجرب و اهل فن تاسيس گرديد و به سرعت توانست در ساخت بسياري از بزرگترين پروژه هاي مسكوني، اداري، صنعتي و استراتژيك همكاري نموده و بدين ترتيب ضمن دسيابي به تجربيات روزافزون، توانست دانش فني، دقت و تعهد كاري خود را به اثبات برساند.

در حال حاضر شركت دكت با دستيابي به تجربه اي نزديك به نيم قرن، تنها دارنده استاندارد بين المللي كيفيت كالا از موسسه دينگفيلد انگلستان و سيستم مديريت تضمين كيفيت در ايران مي باشد.

شركت دكت به پشتوانه توانيهاي خود و تجربه حضور در بزرگترين پروژه هاي ساختماني كشور، مدعي ارائه بهترين خدمات ممكن در اين زمينه است.
ring field u.k گواهينامه (DAK1.JPG , 31KB)
گواهينامه BS EN ISO 9001:2000 (DAK2.JPG , 30KB)
تاديه تست فيوزهاي حرارتي (DAK3.GIF , 24KB)