قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  نوآوران مبتكرقرن (بي تا سيستم)ليست اعضاء
توليد كننده افزودني هاي شيمي ساختمان و شيميايي بتن، روكش ها و كف پوش هاي صنعتي، درزگيرها و نوارهاي آب بندي، پوشش هاي محافظ، افزودني هاي شاتكريت، روغن قالب، عمل آورنده ها، دير گير كننده هاي سطح، افزودني هاي ملات، گروت ها و ملات هاي سيماني، ملات هاي اصلاح شده با پليمر، چسب ها و ملات هاي اپوكسي
گواهي ثبت اختراع (بلوكهاي ديواري پلي استايرن) (BTB1.JPG , 150KB)
گواهي ثبت اختراع (پانلهاي پيش ساخته سبك) (BTB2.JPG , 148KB)
گواهي ثبت اختراع (غيرقابل اشتعال نمودن بلوك) (BTB3.JPG , 154KB)