قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  آجر سوفالينليست اعضاء
شركت توليدي آجرسوفالين در سال 1352 تاسيس و در سال 1353در نزديكي تهران به بهره برداري رسيد. شركت داراي دو خط توليد با ظرفيتي بالغ بر 000/700 قالب آجر مجموعا در روز مي باشد.
تكنولوژي و ماشين آلات هر دو از آلمان توسط كارخانجات معتبر هندله، كلر و ترمو از پيشتازان اين صنعت در دنيا مي باشند.
شركت توليدي آجرسوفالين از شركت هاي پيشرو و بسيار با تجربه در صنعت آجرسازي ايران مي باشد.
مديريت و پرسنل فعال و با تجربه شركت از بهترين هاي صنعت مي باشند.
شركت توليدي آجرسوفالين با در اختيار داشتن بهترين مواد اوليه، ماشين آلات، تكنولوژي و دانش فني كارآمد و قادر به توليد انواع آجر ماشيني با كيفيت بالا مي باشد. فرآيند تشكيل شده است از تامين خاك مرغوب و مناسب در سيلوها، سپس عمل آوري آن در سري ماشين آلات مربوط به عمل آوري گل و سپس ورود به ماشين آلات فرم دهي و پرس، خشت خام درجه يك بدست آمده سپس در يكصد خشك كن مدرن و گازسوز شركت در زمان معين تبديل به خشت خشك شده و پس از آن مرحله پخت در كوره هاي هوفمن 36 قمير شركت در زمان مناسب با كيفيت بالا براي دوام بالاي آجر صورت مي گيرد.
كليه مراحل توليد توسط پرسنل مجرب و كارآزموده بنحو احسن انجام مي گيرد تا محصولي با كيفيت عرضه گردد