قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  دگوسا ايرانيانليست اعضاء
شركت توليدي آتروپات شيمي فعاليت توليدي خود را از سال 1353 آغاز نموده
و همواره با توليد و ارايه محصولات جديد و مطابق با استانداردهاي جهاني در زمره پيشتازان عرضه افزودنيهاي شيميايي ساختمان و چسب هاي ساختماني در ايران بوده است.
تلاش ما نه تنها در عرصه توليد بلكه در جهت برابري با معيارهاي جهاني و افزايش كيفيت توليدات در بالاترين سطح استاندارد بوده و اكثر محصولات داخلي را پس از انجام آزمايش و تاييد مركز تحقيقات مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي به جامعه عرضه نموده ايم.
به جهت تكميل فرآورده هاي ساختماني و برابري با معيارهاي بين المللي اقدام به اخذ نمايندگي و مشاركت با بزرگترين توليد كننده افزودنيهاي شيميايي ساختمان جهان يعني مشاركت SKW- MBT نموده و با ورود برخي از محصولات اين كنسرسيوم بزرگ كه مطابق با ويژگيهاي اقليمي ايران مي باشد، اكنون فهرست كاملي از كالاهاي مورد نياز پروژه هاي بزرگ ملي را در ايران تدارك نموده كه مي تواند پاسخگوي مسائل فني آنان باشد.
كادر فني كارآزموده شركت همواره با حضور در پروژه ها و همكاري و همفكري نزديك با متخصصين، مشاوران و پيمانكاران بخش ساختمان به بهترين نتايج ممكن دست يافته و ضمن ارايه بهترين پيشنهادات تلاش نموده تا حداكثر صرفه جويي در هزينه هاي پروژه به عمل آيد.